دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 1-108 
ارزیابی سر و صدای تراکتورهای MF285 و U650 در عملیات مختلف کشاورزی

صفحه 44-58

فرزاد جلیلیان تبار؛ حکمت ربانی؛ علی نجات لرستانی؛ پیام جوادی کیا؛ رشید غلامی


ساخت و ارزیابی مکانیزم پنوماتیکی برداشت گردو

صفحه 76-87

محمدکاظم صدوقی؛ کاظم جعفری نعیمی؛ حمید مرتضی پور