اهداف و چشم انداز

مجله «علوم مکانیک در ماشین‌های کشاورزی» با محوریت مهندسی مکانیک در ماشین‌های کشاورزی مقالات تحقیقی به صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه و گزارش‌های علمی کوتاه تهیه شده در زمینه های

 

طراحی، ساخت و بهینه سازی ماشین‌های کشاورزی (خاکورزی، کاشت، داشت، برداشت، پس از برداشت و فرآوری)

کاربرد مهندسی مکانیک در کشاورزی

مکانیک ماشین‌های برون جاده ای (off road)

بررسی دینامیکی، ارتعاشی و کنترلی ماشین‌های کشاورزی

سیستم‌های پایش وضعیت در ماشین‌های کشاورزی

بهینه سازی در سیستم‌های مکانیکی ماشین‌های کشاورزی

هوشمند سازی سیستم‌های مکانیکی در ماشین‌های کشاورزی

طراحی ماشین با استفاده از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی

سیستم‌های توانده در ماشین‌های کشاورزی

تجهیزات و ماشین‌های ثابت زراعی

کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر در ماشین‌های کشاورزی

کاربرد فناوری‌های نوین مکانیکی در ماشین‌های کشاورزی

کاربرد روش‌های اندازه گیری دقیق در سیستم‌های مکانیکی ماشین‌های کشاورزی

 را جهت بررسی و چاپ می‌پذیرد. مقالات ارسالی نباید در نشریه دیگری چاپ یا بطور همزمان به مجلات دیگر ارسال شده باشند. مقالاتی که چکیده آن‌ها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده‌اند، مستثنی می‌باشند.