طراحی و ارزیابی سامانه اتوماسیون کنترل اقلیم گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

3 استادیار گروه باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از روش‌های کاهش مصرف انرژی در گلخانه­ ها از جمله کاهش تلفات حرارتی، و بهبود بازده سیستم‌های گرمایشی، خنک­ کننده و آبیاری می‌تواند میزان مصرف انرژی برای تولید هر محصول را تا چندین برابر کاهش دهد. در این تحقیق، یک سیستم اتوماسیون کنترل اقلیم گلخانه، طراحی و ساخته شد. این سیستم شامل ایستگاه­های فرمان و اندازه گیری بود. ایستگاه فرمان شاملHMI  و ایستگاه اندازه ­گیری شامل سنسور رطوبت، سنسور نور، و هشت سنسور حرارت بود.  ایستگاه اندازه­ گیری شرایط اقلیم گلخانه را دریافت می­کرد و سپس آنها را برای ایستگاه فرمان ارسال می کرد. در این پژوهش، تاثیر سامانه اتوماسیون کنترل اقلیم گلخانه ساخته شده، بر ویژگی­های کمی و کیفی سه رقم گل رز شاخه­ بریده به نام­های "آنجلینا"، "سامورایی" و "رد وان"، با سامانه شاهد، مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین، مصرف انرژی در هر دو سامانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، شاخص کیفیت و وزن شاخساره در هر سه رقم مذکور، در محصولات تولید شده تحت سامانه اتوماسیون نسبت به سامانه شاهد بهبود یافت. اما در هر سه رقم گل رز، تفاوت معنی‌داری بین ویژگی­های طول و تعداد ساقه گل دهنده، قطر ساقه، تعداد شاخساره­ های جانبی و کور، طول میان ­گره ­ها و عمر گلجایی محصولات دو سامانه مورد مقایسه، مشاهده نشد. نتایج بدست آمده نشان‌دهنده کاهش میزان مصرف انرژی گلخانه تحت سامانه اتوماسیون کنترل اقلیم نسبت به سامانه شاهد به میزان 12% بود.

کلیدواژه‌ها