بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند خشک کردن سیب با استفاده از امواج مایکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

اهمیت بسیار زیاد سیب در ایران، ارزش افزوده قابل توجه آن پس از فرآوری و از طرفی بروز مشکلات تأمین انرژی جهت خشک کردن این محصول ارزشمند، باعث شده است تا در طی سالهای اخیر روش­های متعددی برای کاهش زمان و انرژی مصرفی در زمینه فرآوری سیب پیشنهاد گردد. در این تحقیق مطالعه و بهینه سازی مصرف انرژی دریک خشک­کن ترکیبی مایکروویو-جریان­ هوای­گرم انجام شد. در این خشک­کن برای تولید امواج مایکروویو از یک لامپ مگنترون با توان نامیkW3/1 و فرکانسGHz45/2 استفاده گردید. به منظور تولید جریان هوای گرماز 6 گرم­کنW 700به همراه دمنده­ای با دور 1750 دور بر دقیقه استفاده شد.ارزیابی سیستم خشک­کردن برش‌های سیب با معیارهایزمان و میزان کل انرژی مصرفی در طول فرآیند خشک­شدن در مقابل تغییرات توان مایکروویو (W500، W 1000،W1500 وW2000)، دمای هوا (oC40، oC50، oC60 و oC70) و سرعت هوای ورودی (m s-15/0،m s-1 1،m s-1  5/1 و m s-12) در سه روش خشک کردن جریان هوای گرم، مایکروویو و ترکیب مایکروویو-جریان هوای گرم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین زمان انجام فرآیند در روش جریان هوای گرم با دمای هوایoC40 و سرعت هوایm s-15/0 بوده و کمترین زمان صرف شده نیز در روش ترکیبی با توان مایکروویو W2000، دمای هوایoC 70و سرعت هوایm s-1  2 مشاهده می­شود. همچنین بیشترین میزان مصرف انرژی در روش جریان هوای گرم با دمای هوایoC40 و سرعت هوایm s-12 و کمترین میزان مصرف انرژی در روش مایکروویو با توان W2000 رخ داد.

کلیدواژه‌ها