نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تاثیر بارندگی روی نیرو و انرژی شکست انگور بیدانه سفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1395

سعید آقاعزیزی؛ علی حسن پور؛ محسن اسمعیلی


بررسی تأثیر بارندگی روی نیرو و انرژی شکست انگور بیدانه سفید

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-11

سعید آقاعزیزی؛ علی حسن پور؛ محسن اسمعیلی