بررسی اثر سرعت پیشروی بر روی تلفات دستگاه برداشت نخود پا کوتاه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

روش مرسوم برداشت نخود در ایران با دست بوده و برای برداشت یک هکتار، نیاز به حدود 70 کارگر ساعت می‌باشد. در کشورهای پیشرفته ارقام پا بلند نخود کشت شده و برداشت آن با کمباین‌های غلات و همراه با تنظیمات و دماغه‌های مخصوص صورت می‌گیرد. برداشت نخود ایرانی با این کمباین­ها به دلایلی مانند پا کوتاه بودن بوته و حساسیت به ریزش محصول عملاً امکان­پذیر نبوده و همراه با تلفات بالایی است. در این تحقیق، اثر سرعت پیشروی در چهار سطح مختلف بر روی میزان تلفات دستگاه مخصوص برداشت نخود پا کوتاه ایرانی که مجهز به انگشتی­های لخت­کننده میله­ای می­باشد، بررسی گردید. نتایج نشان داد که اثر سرعت پیشروی دستگاه در سطح احتمال 1 درصد بر روی تلفات کل (MT) معنی­دار می­باشد. بیشترین و کمترین مقدار تلفات این دستگاه به ترتیب در سرعت­های پیشروی 5/2 و 5/4 کیلومتر بر ساعت و برابر با 7/9 درصد و 3/4 درصد بود. با توجه به مقدار مجاز تلفات 5/5 درصد عملکرد مناسب دستگاه در سرعت پیشروی 5/4 کیلومتر بر ساعت مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها