کلیدواژه‌ها = مقاومت نهایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر بارندگی روی نیرو و انرژی شکست انگور بیدانه سفید

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-11

سعید آقاعزیزی؛ علی حسن پور؛ محسن اسمعیلی