نویسنده = ������ �������� ������ ������������ ��������
شبیه‌سازی مکانیکی- ارتعاشی کاربر در حین استفاده از تراکتور دو چرخ میتسوبیشی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 103-116

احمد تقی زاده علی سرایی؛ برات قبادیان؛ حسینعلی شمس آبادی