نویسنده = �������������� ��������
تعیین خواص مکانیکی گیاه دارویی شیرین‏ بیان (Glycyrrhizaglabra L)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 39-48

حکمت ربانی؛ نگین سهرابی؛ فرشته رنجبرنژاد