نویسنده = ���������� ������������
اتوماسیون سمپاشی گلخانه ها به کمک ربات سیار

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 91-104

علیرضا رفیق؛ حمید مشهدی میغانی؛ داود کلانتری؛ مسعود موسوی خراسانی