نویسنده = �������� �������� ��������
مدل سازی ساییدگی تیغه‌های قلمی و تعیین نقاط حساس به سایش

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 17-30

سجاد درفش پور؛ پرویز احمدی مقدم