تعداد مقالات: 41
27. پیش‌بینی برخی خصوصیات خشک کردن پسته، آلبالو و بنه به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 62-79

محمد کاوه؛ رضا امیری چایجان


28. تاثیر دما و رطوبت بر کیفیت رنگ خرمای رقم استعمران در طول سه ماه انبارمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-80

مجید رهنما؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ کمال عباسپور ثانی؛ برات قبادیان؛ موحد سپهوند


29. اثر نوع محلول شستشو و دمای خشک کردن بر خواص کیفی- چشایی خرمای رقم استعمران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-78

عیسی حزباوی؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ احمد مستعان؛ احمد بناکار


30. بررسی خواص مکانیکی دانه برخی ارقام متداول گندم تحت آزمون خمش

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-86

ناصر کانیاوی؛ کمال ایمانیان؛ عزت اله عسکری اصلی ارده


31. ساخت و ارزیابی مکانیزم پنوماتیکی برداشت گردو

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 76-87

محمدکاظم صدوقی؛ کاظم جعفری نعیمی؛ حمید مرتضی پور


34. برآورد انرژی مصرفی در سیستم زراعت چغندرقند در ایران مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-90

محمدعلی فرید؛ سحر قطره سامانی؛ سجاد رستمی


36. مطالعه سینتیک خشک کردن ذرت به روش جریان هوای گرم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 88-99

فاروق شریفیان؛ محمد کاوه


37. اتوماسیون سمپاشی گلخانه ها به کمک ربات سیار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-104

علیرضا رفیق؛ حمید مشهدی میغانی؛ داود کلانتری؛ مسعود موسوی خراسانی


38. تعیین برخی خواص شیمیایی میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب فراصوت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 92-100

نسترن جمشیدی؛ عادل حسین پور؛ حسن ذکی دیزجی


39. مطالعه تاثیر پارامترهای توان، حجم و شوری بر گرمایش آبشور در یک سامانه آب شیرین کن مایکروویو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-107

حمید خفاجه؛ احمد بناکار؛ محمدهادی خوش تقاضا


40. طراحی و ارزیابی سامانه اتوماسیون کنترل اقلیم گلخانه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 100-108

حسن طهماسبی؛ جعفر مساح؛ محمودرضا روزبان


41. شبیه‌سازی مکانیکی- ارتعاشی کاربر در حین استفاده از تراکتور دو چرخ میتسوبیشی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 103-116

احمد تقی زاده علی سرایی؛ برات قبادیان؛ حسینعلی شمس آبادی