کلیدواژه‌ها = مدول الاستیسیته
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص مکانیکی دانه برخی ارقام متداول گندم تحت آزمون خمش

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-86

ناصر کانیاوی؛ کمال ایمانیان؛ عزت اله عسکری اصلی ارده


2. تعیین خواص مکانیکی گیاه دارویی شیرین‏ بیان (Glycyrrhizaglabra L)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-48

حکمت ربانی؛ نگین سهرابی؛ فرشته رنجبرنژاد