نویسنده = روزبان، محمودرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ارزیابی سامانه اتوماسیون کنترل اقلیم گلخانه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 100-108

حسن طهماسبی؛ جعفر مساح؛ محمودرضا روزبان