نویسنده = محمد کاوه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سینتیک خشک کردن ذرت به روش جریان هوای گرم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 88-99

فاروق شریفیان؛ محمد کاوه