نویسنده = صادقی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت بوم تلسکوپی سمپاش باغات و مقایسه آن با سمپاش مرسوم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-43

ایوب جعفری ملک آبادی؛ مرتضی صادقی؛ حسن ذکی دیزجی