نویسنده = سهرابی، نگین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین خواص مکانیکی گیاه دارویی شیرین‏ بیان (Glycyrrhizaglabra L)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-48

حکمت ربانی؛ نگین سهرابی؛ فرشته رنجبرنژاد