نویسنده = جعفری، مهرنوش
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی داده های خروجی از حسگر اندازه گیر بلادرنگ رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-6

مهرنوش جعفری؛ احمد بناکار؛ عباس همت؛ آذر خورسندی